Geomanagement

CALL NOW: 6970115279

From the blog

Τα Ανοιχτά δεδομένα και η «χρηματοδότηση από το πλήθος» (crowdfunding) μπορεί να δώσουν νέα πνοή στη δημοκρατία

Η δημοκρατία μπορεί να είναι μία από τις μεγαλύτερες εφευρέσεις του ανθρώπου, αλλά έχει υποστεί πλήγμα, τα τελευταία χρόνια σε πολλές ανεπτυγμένες χώρες, λόγω της χαμηλής συμμετοχής των πολιτών και της  γενικής  δυσπιστίας προς τα πολιτικά και κυβερνητικά όργανα.

Η χρήση του διαδικτύου βοηθά στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων και στην αποκατάσταση της δημοκρατίας σύμφωνα με την αρχική του έννοια: «κυβέρνηση από το λαό»

Η ανοιχτή κίνηση δεδομένων ελπίζει να οδηγήσει σε μια νέα εποχή της λογοδοσίας και της διαφάνειας στην κυβέρνηση, ενώ οι νέες ψηφιακές ευκολίες  επιτρέπουν την  πιο άμεση συμμετοχή των πολιτών σε πραγματικό χρόνο.

Επίσης, η εμφάνιση του crowdfunding επιτρέπει στους καθημερινούς ανθρώπους να συγκεντρώσουν χρήματα και να έχουν μεγαλύτερο λόγο στα έργα που τους ενδιαφέρουν.

 

Περισσότερη κυβερνητική διαφάνεια με ανοιχτά δεδομένα

ogd_small_klein-266x300Όταν πρόκειται για κρατικούς φορείς, η ανοικτή κυκλοφορία των δεδομένων εξαρτάται από την πεποίθηση ότι τα δεδομένα είναι ένα δημόσιο αγαθό – ακριβώς όπως οι αυτοκινητόδρομοι και τα πάρκα – και θα πρέπει να διατίθενται ελεύθερα σε όλους.

Η απελευθέρωση των δεδομένων σχετικά με τους προϋπολογισμούς, τις σχολικές βαθμολογίες, τις δικαστικές αποφάσεις, τις ώρες αναμονής στα δημόσια νοσοκομεία και πολλά άλλα, επιτρέπει στους ανθρώπους να μετρηθεί η αποτελεσματικότητα των τοπικών θεσμικών οργάνων και των υπηρεσιών τους. Με λίγα λόγια, τα δεδομένα επιτρέπουν στους πολίτες να διαπιστώσουν ακριβώς την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησής τους.

Ωστόσο, τα ανοικτά δεδομένα δεν είναι μόνο για την πρόσβαση του κοινού στα δεδομένα. Οι άνθρωποι θα πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τα δεδομένα, να τα ανακαλύπτουν, να τα μοιράζονται και να τα συνδυάζουν με άλλα δεδομένα. Τα Ανοιχτά δεδομένα παρέχουν μια ευκαιρία για τους καινοτόμους πολίτες και τις επιχειρήσεις να δημιουργήσουν πρωτοποριακές λύσεις σε μερικές από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση και η κοινότητα.

Αύξηση της συμμετοχής των πολιτών

Καθώς οι κυβερνητικές υπηρεσίες κινούνται online και στην κοινωνική αρένα, ενθαρρύνουν τη μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών – το βασικό συστατικό για τη δημοκρατία. Η οnline ψηφοφορία μπορεί να κάνει τις  εκλογές πιο εύκολη και πιο προσιτή.

Εκτός από την online ψηφοφορία, το διαδίκτυο επιτρέπει στους πολίτες να έχουν μια δυνατότερη φωνή στη διαμόρφωση της δημόσιας πολιτικής. Οι εικονικές συνεδριάσεις και οι  δημόσιες διαβουλεύσεις, αντικαθιστούν τις  συναντήσεις πρόσωπο με πρόσωπο.

Το crowdfunding για τα έργα των πολιτών

Οι ιστοσελίδες crowdfunding, έχουν ήδη παίξει σημαντικό ρόλο στον εκδημοκρατισμό της πρόσβασης σε κεφάλαια για νεοσύστατες επιχειρήσεις, καλλιτέχνες, σκηνοθέτες και άλλους επιχειρηματίες του ιδιωτικού τομέα. Αλλά μπορεί το crowdfunding να πάρει τη σκυτάλη στη χρηματοδότηση των ταμειακών διαθεσίμων έργων στον δημόσιο τομέα;

Με την εμφάνιση του crowdfunding στην κυβέρνηση, οι πολίτες μπορούν να δωρίσουν χρήματα για τα δημόσια έργα, όπως: ένα νέο πάρκο, ανακαίνιση της βιβλιοθήκης, πρόγραμμα δημοσίων ποδήλατων, καταφύγιο αστέγων, κ.λπ. Εάν αρκετοί πολίτες στηρίζουν μια ιδέα με το πορτοφόλι τους, το εν λόγω σχέδιο μπορεί να πάει προς τα εμπρός.

Το συγκεκριμένο μοντέλο αυτοχρηματοδότησης κοινόχρηστων παροχών επηρεάζει αδιαμφισβήτητα την κοινωνική οργάνωση στη βάση της, παρά το ότι υπάρχει πάντα ο κίνδυνος τα crowdfunding έργα, να επικεντρωθούν γύρω από τις πλουσιότερες γειτονιές και τους πολίτες,. Η οικονομική  παροχή  100€, ενός δημότη για την αποκατάσταση της προκυμαίας, δεν θα πάει πολύ μακριά από μόνη της, αλλά όταν αυτή η παροχή ενωθεί με την οικονομική παροχή χιλιάδων άλλων ομοϊδεάτων δημότων, ένα έργο μπορεί να πάρει την οικονομική υποστήριξη που χρειάζεται.

Με πολλούς τρόπους, τα crowdfunding των πολιτών είναι κατάστασεις με πολλαπλά οφέλη: οι πολίτες παίρνουν τα έργα που θέλουν, ενώ οι κυβερνήσεις και κατ’ επέκταση οι φορολογούμενοι, πληρώνουν λιγότερους φόρους για αυτά τα έργα. Ίσως το πιο σημαντικό, το crowdfunding μπορεί να πάρει από την πολιτεία την απόφαση για τη χρηματοδότηση ή μη χρηματοδότηση ορισμένων έργων.

Στην ουσία, οι πολίτες «ψηφίζουν» σήμερα με το πορτοφόλι τους και μπορεί να παρακάμψουν τις κυβερνητικές διαδικασίες,  που χρησιμοποιούνται για το πως θα διατεθούν τα δημόσια κονδύλια.

Ευκαιρίες για την τεχνολογική κοινότητα

Αυτές οι τρεις τάσεις δεν είναι μόνο καλές για τους πολίτες και τη δημοκρατία, είναι καλές και  για τις επιχειρήσεις. Προγραμματιστές και επιχειρηματίες λογισμικού,  θα έχουν μια μοναδική ευκαιρία τα επόμενα χρόνια, προκειμένου να κάνουν έναρξη νέων επιχειρήσεων, με βάση τα διαθέσιμα μέχρι σήμερα στοιχεία στους κυβερνητικούς δικτυακούς τόπους.

Υπάρχει τεράστια ευκαιρία για καινοτομία από τον ιδιωτικό τομέα, ώστε να λυθούν τα περίπλοκα προβλήματα των κοινοτήτων και να βοηθηθούν οι περιορισμένοι κυβερνητικοί προϋπολογισμοί. Ο καθορισμός κρατικών ομολόγων μπορεί να αποδειχθεί ένα σημαντικό σχέδιο οικονομικής τόνωσης για τις καινοτόμες νεοσύστατες επιχειρήσεις.

Πηγή: www.venturebeat.com