Geomanagement

CALL NOW: 6970115279

From the blog

Οκτώ πλεονεκτήματα για τις επιχειρήσεις από τη χρήση του Ανοιχτού Λογισμικού

Καθημερινά,  όλο και περισσότερες εταιρίες επιλέγουν το ελεύθερα διαθέσιμο λογισμικό ανοιχτού κώδικα για την υποστήριξη των επιχειρησιακών αναγκών τους. Λειτουργικά συστήματα υπολογιστών και εξυπηρετητών, ενδιάμεσο λογισμικό(middleware), λύσεις υπολογιστικού νέφους(cloud),τηλεφωνία και δικτυακοί τόποι, είναι οι μερικές από τις κατηγορίες όπου η ανοιχτότητα του Ελεύθερου Λογισμικού πλεονεκτεί των αντίστοιχων λύσεων που παρέχουν τα ιδιόκτητα και κλειστά λογισμικά.

To ανοιχτό λογισμικό είναι μια καλή επένδυση για το μέλλον.

 

Ευελιξία

Οι εταιρίες θέλουν διαρκώς να προσφέρουν ευελιξία λύσεων και τεχνικών υλοποιήσεων. Ο ανοιχτός κώδικας επιτρέπει την τεχνολογική ευελιξία, προσφέροντας πολλαπλούς τρόπους για την επίλυση προβλημάτων και βοηθά την επιχείρηση να μην αντιμετωπίζει εμπόδια επειδή κάποια λύση ή τεχνολογική ανάγκη της δεν παρέχεται από κάποιον προμηθευτή. Αντί οι επιχειρήσεις να περιμένουν από τους προμηθευτές λογισμικών να υλοποιήσουν και να παρέχουν μια λύση, δημιουργούν τη λύση στις τεχνολογικές τους ανάγκες, η οποία τις περισσότερες φορές ειναι πολύ καλύτερη. Ως παράδειγμα, σήμερα θα μπορούσε να χρησιμοποιήθει μια λύση cloud από το OpenStack, μια εγκατασταση Red HatEnterprise Linux ή μια βάση δεδομένων MongoDB χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο λογισμικό ελεύθερου κώδικα που βρίσκεται διαθέσιμο στο Internet. Θα μπορούσε οποιαδήποτε επιχείριση να ξεκινήσει ένα έργο, ή να κάνει δοκιμές και να αναπτύξει τεχνολογικές δεξιότητες, βασισμένη σε λύσεις λογισμικού ελεύθερου και ανοιχτού κώδικα.

Αν επιχειρούσε να το κάνει αυτό με παρόμοια προϊόντα ιδιόκτητου λογισμικού από το VMware ή Microsoft ήOracle, θα σπαταλούσε μέρες ή εβδομάδες μόνο για τη διαπραγμάτευση τηςσύμβασης, για να ξεκινήσει το σχεδιασμό και υλοποίηση των εφαρμογών.

Ταχύτητα

Οι επιχειρήσεις σύντομα θα ανταγωνίζεται και ως προς την ταχύτητα εύρεσης τεχνολογικών λύσεων, αν δεν το κάνουν ήδη. Ο ανοιχτός κώδικας διευκολύνει την ταχύτητα. Ένα μεγάλο πλεονέκτημα του ανοιχτού κώδικα είναι η ικανότητα που δίνεται στις επιχειρήσεις να εγκαθιστούν λογισμικό άμεσα, να αποφασίζουν αν μπορούν να λύσουν το επιχειρησιακό πρόβλημα, και να παράγουν αξία αμέσως. Από τη στιγμή που θα το αποφασίσουν, θεωρείται δεδομένη η επαγγελματική υποστήριξη για τα προϊόντα ανοιχτού κώδικα απο εκατοντάδες εξειδικευμένες εταιρείες και επαγγελματίες συμβούλους. Αυτό δίνει την ευελιξίακαι την ταχύτητα σε μια επιχείριση να ξεκινά γρήγορα και χωρίς μεγάλο κόστος, με την προοπτική να αναπτυχθεί σε μεγάλη κλίμακα, με πλήρη υποστήριξη των σύγχρονων τεχνολογιών και χωρίς να πρέπει να αντιμετωπίσουν τα εμπόδια του ιδιόκτητου λογισμικού.

Αποτελεσματικότητα ως προς το κόστος

Ο ανοιχτός και ελεύθερος κώδικας είναι περισσότερο αποτελεσματικός ως προς το κόστος σε σχέση με τα κόστη αντίστοιχων ιδιόκτητων λογισμικών. Οι λύσεις ανοιχτού κώδικα όχι μόνο είναι πιο φτηνές σε σχέση με τις ισοδύναμες κλειστού κώδικα,  αλλά  τις περισσότερες φορές παρέχουν αυξημένες δυνατότητες και δίνουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να ξεκινούν από χαμηλό επίπεδο κόστους και νααναπτύσσονται. Με δεδομένο ότι συχνά οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν θέματα στενότητας πόρων, είναι λογικό να αναζητούν λύσεις ανοιχτού κώδικα, που ικανοποιούν πλήρως τις ανάγκες τους.

Ικανότητα να ξεκινάς από χαμηλό επίπεδο

Με το ανοιχτό λογισμικό, μια επιχείριση μπορεί να ξεκινά γρήγορα από χαμηλό επίπεδο με το ελεύθερα διαθέσιμο λογισμικό, και μετά να υιοθετεί μια εμπορικά υποστηριζόμενη λύση, εάν οι επιχειρηματικές ανάγκες το απαιτούν. Αν τα έργα της επιχείρισης δεν απαιτούν υποστήριξη, η επιχείριση μπορεί νασυνεχίζει να αναπτύσσεται με τις το ελεύθερα διαθέσιμο λογισμικό επ’ αόριστο. Η επιχείριση έχει την επιλογή να δοκιμάζει στη πορεία διάφορες εναλλακτικές, να επιλέξει αυτή που της ταιριάζει καλύτερα, και μετά ίσως να κάνει αναβάθμιση με μια εμπορικά υποστηριζόμενη λύση ανοιχτού λογισμικού.

Ασφάλεια πληροφοριών

Το εμπορικό ελεύθερο και ανοιχτό λογισμικό κυριαρχεί στο τομέα της Ασφάλεια Συστημάτων Πληροφορικής. Η ανταπόκριση και η παροχή λύσεων της κοινότητας ανοιχτού κώδικα στα προβλήματα ασφάλειας των λογισμικών της είναι αρκετά υψηλή. Το ότι μπορεί να αναγνωρίζει και ναεπιλύει προβλήματα μόλις αυτά ανακύψουν είναι το πιο βασικό πλεονέκτημα του ανοιχτού κώδικα, σε σχέση με τους περιορισμούς του κλειστού κώδικα σε ένα ιδιόκτητο περιβάλλον, όπου λίγοι το ξέρουν όσο η εταιρεία που το ανέπτυξε και το προμηθεύει.

Προσέλκυση καλύτερου ανθρώπινου δυναμικού 

To λογισμικό ελεύθερου και ανοιχτού κώδικα, δίνει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να προσελκύουν εργασιακά διαρκώς το καλύτερο ανθρώπινο δυναμικό με γνώσεις ΤΠΕ και τους πιο ικανούς μηχανικούς λογισμικού. Πολλοί προγραμματιστές που εργάζονται στις επιχειρήσεις,  δημιουργώντας καιδημοσιοποιώντας τα δικά τους έργα ανοιχτού κωδικα έχουν την ικανότητα να αλληλεπιδρούν τεχνολογικά με άλλους επιστήμονες έξω από την επιχείρησή  για την ανάπτυξη λύσεων,προσελκύοντας έτσι προγραμματιστές με τα ίδια ενδιαφέροντα να συνεργαστούν και να αναπτύξουν από κοινού κώδικα και τεχνολογικές λύσεις για τις επιχειρήσεις.

Κόστος συντήρησης

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του ανοιχτού κώδικα είναι η συμμετοχή της κοινότητας στη διαρκή συντήρηση και βελτίωση του υπάρχοντος κώδικα. Αντί μια επιχείρηση να στηρίζεται τεχνολογικά και να επενδύει αναπτύσσοντας μια εφαρμογή που πρέπει να την διατηρήσει μόνη της, μπορεί να μοιράζεται με τη κοινότητα τα πολλαπλά κόστη της συντήρησης και ανάπτυξης των εφαρμογών.

Το μέλλον

Ο ανοιχτός κώδικας αποτελεί το μέλλον στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Οι  διαδικτυακές εφαρμογές, οι κινητές εφαρμογές, οι  cloud λύσεις είναι κατά κύριο λόγο αναπτυγμένες σευποδομές ανοιχτού κώδικα. Μερικά λογισμικά όπως τα λογισμικά διαχείρισης δεδομένων σε εφαρμογές Big Data,  Map Reduce, Hadoop NoSQL, κ.α. και τεχνολογίες που επιτρέπουν την παράλληλη επεξεργασία δεδομένων σε μεγάλη κλίμακα είναι διαθέσιμες μόνο σε ανοιχτό λογισμικό. Οι αρχιτεκτονικές του μέλλοντος είναι περισσότερο πιθανό να βασίζονται σε ανοιχτό λογισμικό, όπως είναι σήμερα οι λύσεις για κινητά τηλέφωνα με την πλατφόρμα Android, οι διαδικτυακές λύσεις, όπου η πλειοψηφία των δικτυακών τόπων βασίζεται σε τεχνολογία ανοιχτού κώδικα, και οι λύσεις cloud, οι οποίες σχεδόν όλες, με εξαίρεση τοMicrosofts cloud, είναι επίσης βασισμένες σε ανοιχτό λογισμικό.

Πηγή: Enterprisersproject