Geomanagement

CALL NOW: 6970115279

Counter

Εφαρμογής υδρομέτρησης με την χρήση κινητού τηλεφώνου

εφαρμογή για την τοπική αυτοδιοίκηση

 

Οι μικροί δήμοι της Ελλάδας αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα από σύστασής τους με τον νόμο Καλλικράτη και έως σήμερα.

Προβλήματα όπως μηχανογράφησης και υποστελέχωσης του ανθρώπινου δυναμικού και πολλά άλλα που δεν μπορούν να αναπτυχθούν στο παρόν κείμενο όμως μπορεί να ανοίξει μια συζήτηση για το πως η κοινότητα ΕΛ/ΛΑΚ θα μπορούσε να βοηθήσει την τοπική αυτοδιοίκηση να γίνει αποτελεσματικότερη και να εξοικονομήσει πόρους.

Εμείς το πρόβλημα που στοχεύουμε είναι η καταμέτρηση της κατανάλωσης νερού.Για να μετρήσουν την κατανάλωση νερού από τα «ρολόγια» των σπιτιών, οι υπάλληλοι των δήμων πρέπει καθημερινά να καταγράφουν τις ενδείξεις σε χειρόγραφες σημειώσεις, που έως το τέλος του κάθε έτους μετατρέπονταν σε ολόκληρους τόμους.

Αυτό άλλαξε και η καταμέτρηση να γίνεται με τη βοήθεια ενός κινητού τηλεφώνου και μιας εφαρμογής στη οποία θα καταγράφονται τα στοιχεία των μετρήσεων που κάνουν μέχρι τώρα οι υπάλληλοι χειρόγραφα. Οι δήμοι χρησιμοποιούν τα παραδοσιακά τεφτέρια, που περιέχουν μια καρτέλα για κάθε ρολόι-μετρητή και από εκεί η οικονομική τους υπηρεσία περνάει τα στοιχεία για να εκδίδονται οι λογαριασμοί ύδρευσης (μέσω λογισμικού που διαθέτουν όλοι οι δήμοι).

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα τέλη ύδρευσης αποτελούν και το βασικό έσοδο των δήμων.

Οι δε τεχνικές αναφορές για την κατάσταση του δικτύου υδροδότησης και των υδρομετρητών γίνεται με χειρόγραφο τρόπο με την βοήθεια καρτελών και καταστάσεων.

Η συνεχής ανάγκη για αναζήτηση εργαλείων που θα συμβάλλουν στην βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον χώρο αυτό μας οδηγησε στο να δημιουργήσουμε μια εφαρμογή ανοικτού κώδικα που να μπορεί βελτιώνει την υπάρχουσα κατάσταση.

Συγκεκριμένα πρόκειται για μία λύση που η καταχώρηση στοιχείων μέτρησης θα γίνεται από κινητά τηλέφωνα (android). Η λύση περιλαμβάνει λογισμικό σύγχρονο, ανεπτυγμένο πλήρως στην Ελληνική γλώσσα και σε περιβάλλον android. Το φορητό υπολογιστικό σύστημα αυτοματοποιεί τον τρόπο διαχείρισης λήψης στοιχείων μέτρησης (καταμέτρηση) , ενώ συγχρόνως μπορεί να προσφέρει ένα ολοκληρωτικά αυτοματοποιημένο περιβάλλον τεχνικής υποστήριξης δικτύου και παροχής πληροφοριών στους πελάτες.

Διασφάλιση της ορθότητας των καταχωρήσεων.

Η εισαγωγή του κωδικού των υδρομέτρων με το σκανάρισμα του barcode μειώνει σημαντικά τα λάθη στην διαδικασία της υδρομέτρησης.

Επιβεβαίωση του σκαναρισμένου κωδικού από την λίστα που υπάρχει ήδη φορτωμένη στη βάση.

Ελαχιστοποίηση του κόστους εισαγωγής των στοιχείων της υδρομέτρησης στο λογισμικό που χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση τους:Tα στοιχεία της υδρομέτρησης εφόσον συγκεντρωθούν στη βάση, εισέρχονται αυτόματα με κατάλληλο μετασχηματισμό στο πρόγραμμα παρακολούθησης υδρομετρήσεων.

Γρηγορότερη καταγραφή των μετρήσεων καθώς ο χρήστης δεν χρειάζεται να ψάχνει για να βρει από μια λίστα το υδρόμετρο.

Καλύτερος σχεδιασμός και κατανομή των περιοχών που πρόκειται να αναλάβει ο αρμόδιος υπάλληλος του δήμου.

Σημαντική βελτίωση της παραγωγικότητας των καταμετρητών, μείωση των λαθών και τέλος αυτοματοποιημένη μεταφορά στοιχείων προς και από το λογισμικό Παρακολούθησης και Διαχείρισης Καταναλωτών του δήμου.

ΕΥΡΕΣΗ ΠΕΛΑΤΗ (με όνομα ή τον κωδικό του ρολογιού του δήμου)

Δυνατότητα ανάγνωσης ετικετών με ΓΡΑΜΜΩΤΟ ΚΩΔΙΚΑ που έχουν ήδη επικολληθεί σε κάθε μετρητή για την αυτόματη ανεύρεση / καταχώρηση των στοιχείων του πελάτη.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Όταν ο καταμετρητής δεν μπορεί να πάρει ένδειξη και πατήσει το πλήκτρο ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ τότε η εφαρμογή περιμένει αιτιολογία, η οποία θα εισάγεται με επιλογή του χρήστη από μία λίστα αιτιολογιών π.χ. “ΚΛΕΙΣΤΟ” κλπ. ή με ελεύθερο κείμενο και κατόπιν το κινητό ανοίγει την κάμερα και φωτογραφίζει την αιτία που δεν μπορεί να γινει καταγραφή.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ, όταν ο καταμετρητής επιλέξει την επιλογή η εφαρμογή περιμένει και αιτιολόγηση. Η αιτιολόγηση των αναφορών γίνεται με την επιλογή από την λίστα π.χ. ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΣΤΑΣΙΜΟΣ, ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΕΝΟΣ, ΤΖΑΜΙ ΣΠΑΣΜΕΝΟ, κλπ. ή και με εισαγωγή ελεύθερου κειμένου.

”ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ”, με την ενεργοποίηση της επιλογής στη συνέχεια, γίνεται χωρίς χρήση άλλου πλήκτρου, εισαγωγή και αποδοχή κειμένου.

ΕΜΦΑΝΙΣΗ της ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ κατόπιν επιλογής.

”ΑΠΟΔΟΧΗ” των εισαγωγών ( ΟΚ ).

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από δήμους και ΔΕΥΑ ανά την Ελλάδα.

 

Οδηγός Εφαρμογής στο GitHub


Αδειοδοτείται υπό τους όρους της EUPL V.1.1
COUNTER is maintained by ellak-monades-aristeias