Geomanagement

CALL NOW: 6970115279

Geomanagement εταιρεία γεωπληροφορικής

Είμαστε μια μελετητική γεωπληροφορικής εταιρεία με προσανατολισμό στις νέες τεχνολογίες και την καινοτομία.

Έχει σκοπό να εκπονήσει έργα για την Κεντρική και Περιφερειακή διοίκηση, τους οργανισμούς ΟΤΑ, τις Δημόσιες και Ιδιωτικές Εταιρείες και τις Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στους τομείς  Κτηματολογίου, Χαρτογραφικών μελετών, Εφαρμογές Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων(GIS) , Ψηφιακής Χαρτογράφησης και (web-GIS), Φωτογραμμετρίας, Τηλεπισκόπησης και Δορυφορικού Προσδιορισμού Θέσης, στο ψηφιακό marketing και στα ευρωπαϊκά προγράμματα.

Η γεωπληροφορική  υπηρετεί ένα ιδιαίτερα σύγχρονο επιστημονικό αντικείμενο. Με τη χρησιμοποίηση υπερσύγχρονου εξοπλισμού και τη εφαρμογή  τεχνολογιών αιχμής, το  έργο μας επιτελείται πάντοτε με συνέπεια και με απώτερο στόχο το άριστο αποτέλεσμα και την εξυπηρέτηση των αναγκών σας. Οι  στόχοι επιτυγχάνονται με την μεγάλη εξειδίκευση και την γνώση που έχουμε κατακτήσει στο επιστημονικό μας πεδίο.

geomanagement_internet_visual

ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Το Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ), γνωστό ευρέως και ως G.I.S. Geographic Information Systems, είναι σύστημα διαχείρισης χωρικών δεδομένων (spatial data) και συσχετισμένων ιδιοτήτων. Στην πιο αυστηρή μορφή του είναι ένα ψηφιακό σύστημα, ικανό να ενσωματώσει, αποθηκεύσει, προσαρμόσει, αναλύσει και παρουσιάσει γεωγραφικά συσχετισμένες (geographically-referenced) πληροφορίες. Σε πιο γενική μορφή, ένα ΣΓΠ είναι ένα εργαλείο “έξυπνου χάρτη”, το οποίο επιτρέπει στους χρήστες του να αποτυπώσουν μια περίληψη του πραγματικού κόσμου, να δημιουργήσουν διαδραστικά ερωτήσεις χωρικού ή περιγραφικού χαρακτήρα (αναζητήσεις δημιουργούμενες από τον χρήστη), να αναλύσουν τα χωρικά δεδομένα (spatial data), να τα προσαρμόσουν και να τα αποδώσουν σε αναλογικά μέσα (εκτυπώσεις χαρτών και διαγραμμάτων) ή σε ψηφιακά μέσα (αρχεία χωρικών δεδομένων, διαδραστικοί χάρτες στοΔιαδίκτυο).
Τα συστήματα GIS, όπως και τα συστήματα CAD, αποτυπώνουν χωρικά δεδομένα σε γεωγραφικό ή χαρτογραφικό ήκαρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων. Βασικό χαρακτηριστικό των ΣΓΠ είναι ότι τα χωρικά δεδομένα συνδέονται και με περιγραφικά δεδομένα, π.χ. μια ομάδα σημείων που αναπαριστούν θέσεις πόλεων συνδέεται με ένα πίνακα όπου κάθε εγγραφή εκτός από τη θέση περιέχει πληροφορίες όπως ονομασία, πληθυσμός κλπ.

χαρτης Gis

Χάρτης Οικιστικής Πυκνότητας, κατάλληλος για λήψη αποφάσεων, π.χ.ανάπτυξη υποδομών ΟΤΑ

χαρτης Gis

Χάρτης Πυκνότητας Πληθυσμού

Τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΓΠΣ) είναι πληροφοριακά συστήματα (Information Systems) που παρέχουν την δυνατότητα συλλογής, διαχείρισης, αποθήκευσης, επεξεργασίας, ανάλυσης και οπτικοποίησης, σε ψηφιακό περιβάλλον, των δεδομένων που σχετίζονται με τον χώρο.
Τα δεδομένα αυτά συνήθως λέγονται γεωγραφικά ή χαρτογραφικά ή χωρικά (spatial) και μπορεί να συσχετίζονται με μια σειρά από περιγραφικά δεδομένα τα οποία και τα χαρακτηρίζουν μοναδικά.

Η χαρακτηριστική δυνατότητα που παρέχουν τα GIS είναι αυτή της σύνδεσης της χωρικής με την περιγραφική πληροφορία (η οποία δεν έχει από μόνη της χωρική υπόσταση). Η τεχνολογία που χρησιμοποιείται για την λειτουργία αυτή βασίζεται:

  • Είτε στο σχεσιακό (relational) μοντέλο δεδομένων, όπου τα περιγραφικά δεδομένα πινακοποιούνται χωριστά και αργότερα συσχετίζονται με τα χωρικά δεδομένα μέσω κάποιων μοναδικών τιμών που είναι κοινές και στα δύο είδη δεδομένων.
  • Είτε στο αντικειμενοστραφές (object-oriented) μοντέλο δεδομένων, όπου τόσο τα χωρικά όσο και τα περιγραφικά δεδομένα συγχωνεύονται σε αντικείμενα, τα οποία μπορεί να μοντελοποιούν κάποια αντικείμενα με φυσική υπόσταση (π.χ. κατηγορία = “δρόμος”, όνομα = “Πανεπιστημίου”, γεωμετρία = “[Χ1,Υ1],[Χ2,Υ2]…”, πλάτος = “20μέτρα”).

Το αντικειμενοστραφές μοντέλο τείνει να χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο σε εφαρμογές GIS εξαιτίας των αυξημένων δυνατοτήτων του σε σχέση με το σχεσιακό μοντέλο της δυνατότητας που παρέχει για την εύκολη και απλοποιημένη μοντελοποίηση σύνθετων φυσικών φαινομένων και αντικειμένων με χωρική διάσταση.

Πολλές φορές η ολοκληρωμένη έννοια των GIS (integrated GIS concept) επεκτείνεται για να συμπεριλάβει τόσο τα δεδομένα (που αποτελούν ουσιαστικά τον πυρήνα τους), το λογισμικό και τον μηχανικό εξοπλισμό, όσο και τις διαδικασίες και το ανθρώπινο δυναμικό, που αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα ενός οργανισμού, ο οποίος έχει σαν πρωταρχική του δραστηριότητα την διαχείριση πληροφορίας με την βοήθεια GIS.

crm